Ya no hi han excuses, ¡Tria 2 camisetes, qualsevol model, i paga sols 29€!

Camisetes originals de Valéncia

Comença a compartir Lo Nostre i fes que atres se sentan part del moviment.
Regala un trosset del Regne i fes que el seu llegat siga infinit.

El movimient és imparable

A cada casa, a cada bar, a cada festa a Válencia vorem un element de Lo Nostre, un element que nos unix com part del Movimient. ¡Vixca Valéncia!

¡Unix-te al moviment i comença a compartir la Valéncia del nostre cor!!

Tot moviment te un símbol i el nostre és este: La é. La é de Valéncia que nos identifica a tots els que sentim amor i respecte per nostra cultura, tradicions i llengua. ¡Vixca la é! i tot lo bonic que la rodeja: les seues plajes, monuments, dançes tradicionals, la seua música i el color, l’alegria de les seues gents i sa cultura inunda la vida social. ¿T’has compromés ya en la é?

¡Unix-te al moviment i comença a compartir la Valéncia del nostre cor!

Tases i Chapes

¡Objectes cotidians que pots convertir en uns dels més volguts!
¡Vixca Valéncia!